Кыргыз тилинин макал лакаптары

Кыргыз тилинин макал лакаптары, макал-лакаптар жөнүндөгү илим, адам тилинин түзүлүшүнүн жана кызматынын жалпы мыйзамдыры тууралуу илим. Колуңуздагы китеп Мухамед Ибраимов агайдын 26 бою талбай эмгектенип, таруудай бирден терип, жыйнап келген көлөмдүү ишинин үзүрү. Жыйнакка 10 551 макал-лакап, учкул сөздөр кирген.