Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк

Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк - сөздүк Ж.Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук университетинин Окумуштуулар Кеңеши тарабынан окуу куралы катары сунуш этилген. Сөздүк кыргыз этнографиясы (этнологиясы) боюнча жарык көрүп жаткан өз алдынча эмгек болуп саналат. Сөздүккө кыргыздардын теги, каада-салттары, материалдык жана руханий маданиятынын үлгүлөрү, үй-бүлө жана нике маселелери, чарба жүргүзүүсүнүн өзгөчөлүктөрүн чагылдырган жана башка кеңири нуктагы илимий жаңы маалыматтар киргизилди. Эмгек «Кыргыз этнографиясы», «Жалпы этнография», «Алгачкы коомдун тарыхы» предметтери боюнча окуу куралы катары сунуш этилет. Мындан сырткары, мугалимдерге, аспиранттарга, жогорку окуу жайлардын окутуучуларына, илимий кызматкерлерге арналып жазылды жана элибиздин тарыхын аздектеп окугусу келген ар кимди кайдыгер калтырбайт.

Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк
Kyrgyz etnografiya sozdugu.jpg
Автору Каратаев О.К., Эралиев С.Н.
Нукура аталышы Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк
Өлкөсү Кыргыз Республикасы
Тили кыргыз
Темасы Кыргыз этнографиясы
Жанры сөздүк
Медианын түрү китеп
Беттери 600
ISBN 9967-13-159-4

ТүзүүчүлөрОңдоо

Баш сөздүн текстиОңдоо

"Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк" э-варианты Archived 2018-11-26 at the Wayback Machine