Мангочулдар (лат. Cercocebus) – маймылдардын бир уруусу, буларга кыйла түр жана эки топ кирет: кадимки мангочулдар, үрпөк мангочулдар (Cercocebus), илбериңки мангочул (C. galeritis), жалдуу мангочул, буурул мангочул (C. atys), кызыл баш мангочул (C. torquatus), кер жаак мангочул (C. albigena), кара мангочул (C. aterrinus).

Cercocebus chrysogaster.

Колдонулган адабияттарОңдоо