Меньшиков Михаил Петрович

Меньшиков Михаил Петрович (1913–1972) - жазуучу.

Балдар жазуучусу Михаил Петрович Меньшиков Свердловск облусундагы Махневский районуна караштуу Кузино кыштагында 1913-жылы туулган.
1927-жылы кооперативдеги бухгалтерге окуучу болот, андан кийин кат ташуучу, шахтер, счетовод болуп иштеген.
М.Меньшиковдун журналисттик иши Челябинск облусундагы Карабаш жумушчулар шаарчасында башталган. Биринчи очерктери «Карабашский рабочий» газетасында басылган. Бир аз убакыт өткөндөн кийин комсомолдун облустук «На смену!» деген гезитине кызматка орношуп,
1939–1944-жж. М.Меньшиков аскердик басмаларда,
1944-жылдан «Комсомольская правда» гезитинин Кыргызстан боюнча кабарчысы болуп иштейт, андан кийин «Комсомольская правданын» аппаратында,
1955-жылдан М.Меньшиков Кыргызстанда жашап, өмүрүнүн акыркы мезгилине чейин Кыргызстан Жазуучулар союзунда адабий консультант болуп иштеген. Биринчи китеби 1959-жылы жарык көрүп, ондон ашык китептин автору болгон.
М.Меньшиков 1963-жылдан СССР Жазуучулар Союзунун мүчөсү болгон жана эки жолу «Эмгектеги каармандыгы» үчүн медалы менен сыйланган.

ЖАРЫК КӨРГӨН КИТЕПТЕРИ

Орус тилинде

Знаменосцы нового: Очерк. – М.: Мол. гвардия, 1950. – 80 с.

Были села Темен-Суу. – Ф.: Киргизгосиздат, 1959. – 250 с.

Мастера: Очерки о людях Советского Киргизстана. – Ф.: Киргизгосиздат, 1959. – 159 с.

Ты в пути, Асек?: Сборник рассказов для детей. – М.: Детгиз, 1961. – 121 с.

Есть такая девочка. – Ф.: Киргизучпегиз, 1963. – 15 с.

Книжкин юбилей. – Ф.: Мектеп, 1964 – 64 с.

Среди людей: Очерки и рассказы. – Ф.: Киргизгосиздат, 1964 – 151 с.

Я с вами, ребята: Повесть. – Ф.: Мектеп, 1965.– 127 с.

Между делом: Забавные рассказы. – Ф.: Кыргызстан, 1967. – 14 с.

Торопись, Сыдык: Рассказы. – Ф.: Мектеп, 1967. – 92 с.

Рассказы о Киргизии. – М.: Дет. лит., 1968. – 175 с.

Между делом. – Ф.: Кыргызстан, 1968. – 175 с.

Санькины заботы. – Ф.: Мектеп, 1968. – 14 б.

Санькины заботы: Рассказы для детей дошкольного и младшего школьного возраста. – Ф. Мектеп, 1970. – 24 с.

В отчих краях: Рассказы. – Ф.: Кыргызстан, 1971. – 144 с.

Школьные дни коротки: Истории, рассказанные Павликом Арсеньевым. – Ф.: Мектеп, 1972. – 84 с.

До последней строки: Очерки о коммунистах, о товарищах по перу. – Ф.: Кыргызстан, 1973. – 120 с.

Я с вами, ребята...: Два дня из жизни Бакаса и Кости: Повесть для детей младшего и среднего школьного возраста. – Ф.: Мектеп, 1977. – 116 с.

В отчих краях: Рассказы, литературные портреты. – Ф.: Кыргызстан, 1983. – 172 с.

Я с вами, ребята...: Два дня из жизни Бакаса и Кости: Повесть для детей младшего и среднего школьного возраста. – Ф.: Мектеп 1985. – 127 с.

Торопись, Сыдык!: Рассказы. -Ф.: Адабият, 1989. – 42 с.

Кыргыз тилинде

Атактуу кызылчачынын аңгемеси. – Ф.: Кыргызмамбас, 1958. – 64 б.