Милдеттүү төлөмдөр

Милдеттүү төлөмдөр – мыйзамда аныкталган шарттарда жана тартипте тийиштүү деңгээлдердеги бюджетке, бюджеттен сырткаркы фонддорго төлөнүүчү салыктар, жыйымдар жана башка милдеттүү мүчөлүк акылар.

Колдонулган адабияттарОңдоо