Минимум (латынча minimym – эң аз, эң кичине) математикада – функциянын бардык жетишерлик жакын чекиттердеги маанилеринин салыштырмалуу эң кичине мааниси.

Колдонулган адабияттарОңдоо