Монополия - бул кандайдыр бир ишкананын же жеке адамдын өндүргөн товарынын базар экономикасында жалгыз үстөмүк кылышы. Монопол ондургон товарга өз алдынча баа коё алат жана өзү башкарат.