Монополия (Monopoly) - бул кандайдыр бир ишкананын же жеке адамдын өндүргөн товарынын базар экономикасында жалгыз үстөмүк кылышы. Монопол өндүргөн товарга өз алдынча баа коё алат жана өзү башкарат.