Насыят – тартип-таалим, тарбия темасындагы ырлар.

Булак : И. Пайзилда Ырчылар чыгармачылыгы Б.2004