Ороген (гр. oros – тоо жана …ген) – геосинклиналь облусундагы тектоникалык кыймылдын өнүгүшүнүн экинчи стадиясында тоо пайда кылуучу процесс. Терминди 1921-ж. австралиялык геолог Л. Кобер киргизген, к. Тоолордун пайда болушу.

Ороген.

Колдонулган адабияттар Түзөтүү