Павсаниймакедониялык кан Филлипп IIнин жан сакчысы жана ойношу. Тарыхта Филлипп IIни өлтүрүү менен аты калган жаш македониялык.

Pausanius assassinates Philip during the procession into the theatre by Andre Castaigne (1898-1899).jpg