Радиант (латынча radians – нурлануучу) – асман сферасынын чекити; ылдамдыктары бирдей багыттагы телолордун көрүнгөн жолу, ал чекиттен башталгандай болуп көрүнөт. Мисалы, бир агымдагы метеорлор.

Колдонулган адабияттарОңдоо