Рязанский проспект (метро бекети)

(Рязанский проспект барагынан багытталды)