(Digital video disk (DVD)- Цифровой видеодиск). Оптикал диск тиби. Сандык оптикал диск (DVD) компакт диске (CD-ROM) окшош, бирок сыйымдуулугу жогору. DVD-дисктер көп учурда толук метраждуу жана көлөмдүү мултимедиа мазмуу-нундагы филмдерди сактоодо колдонулат.

Сандык видео диск

Колдонулган адабияттарОңдоо