Скульптура - (латын тилинен sculptura – кесем, деганди билдирет) - искусствонун нерсенин көлөмдүү элесин тартчу түрү. Бедиз деп да аталат.

Скульптура