Социализм (латын тилинде:socialis) - бийликке жана өндүрүш учун керектелчү бардык жол-жоболорго калктын же коомдун эгемендик кылган саясий идеология. Латин тилинде социализм "коомдук" деген маанини берет. Cоциализмдин идеологиясы – көпчүлүктүн бирге аракеттенишине, коллективизмге үндөйт.

Sotsializm2.jpg.jpg

БулакОңдоо

  • «Ленинчил Жаш», 13 ноябрь, 1990 ж.