Справкалык адабият

Справкалык адабият - ар кандай мүнөздөгү маалыматтарды (илимий, колдонмо ж. б.) алууга ылайыкташтырылган басма чыгармалары.

Справкалык адабиятта маалымат мүмкүн болушунча толук жана так берилип, абдан кыска, түшүнүктүү жазылып, тез табууга ыңгайлуу жайгашат. Справкалык адабияттын көбү справкалык макалалардан туруп, алардын мазмуну, көлөмү, формасы справочниктердин тибине жана түзүлүшүнө жараша болот.

Справкалык адабият тармактык справочник жана универсалдык типтеги басылма, ошондой эле комплекстүү көйгөйлөр же көйгөйлөр циклин чагылдыруучу справочниктер деп бөлүнөт. Справкалык адабияттарга энциклопедия, энциклопедиялык сөздүктөр, лингвистикалык жана терминологиялык сөздүктөр, жалпы справочниктер, ар кандай справкалык-информациялык адабияттар кирет. Справкалык адабияттын көбөйүшү илимий информациялык системалардын өнүгүшүнө тыгыз байланыштуу.

Эл аралык экономикалык, илимий жана маданий байланыштардын кеңейиши менен эл аралык справкалык басылмалар да көп чыгарыла баштады.

Колдонулган адабияттарОңдоо

Колдонулган адабият Тил энциклопедиясы / Түз.А. А. Джапанов: Оңд., толукт., кайрадан 2-бас. - Б.: Турар, 2010. -548 б. ISBN 978-9967-44-24-9