Суур Суур - сүт эмүүчү, өкүлү кемиргич отрядына кирет.

Суурлар группа менен жашашат, группасында 14-15 суур болот.

Чоң суурлардын салмагы 3-4 кг чейин жетет.

Бул жаныбарлардын түпкү мекен Түндүк Америка.

Ошол жактан Берингия менен Азияга таралып көбөйгөн.