Сфрагистика-мөөр (печать),штамп тармактарын изилдейт.Адамдар байыркы доордо эле маанилүү кагаздарды, документтерди ойлоп табышкан