Сыгун-Самыр – 11-кылымда Махмуд Кашгаринин эмгектеринде эскерилген Теңир-Тоодогу жердин аты. Илимпоздор Сыгун-Самырды азыркы Суусамыр өрөөнүнүн Караханийлер доорундагы аталышы деп эсептешет.

Колдонулган адабиятОңдоо

  • Кыргыз Тарыхы. Энциклопедия. Мамалекеттик тил жана энциклопедия борбору. Бишкек, 2003. И. Арабаев атындагы Кыргыз мамлекеттик педагогикалык университети. ISBN 5-89750-150-5