Сөгөт чокусу - Алай кырка тоосунун чыгыш бөлүгүндөгү бийик чоку. Бийиктиги 4697 м. Эки жагынан Сөгөт суулары (Чыгыш Көксуу менен Гүлчөнүн куймалары) башталат. Батыш капталы тик, аскалуу келип, жону тайпагыраак. Түндүк капталы кар-мөңгүлүү. Чоку жаткан тоо карбондун сланец жана кумдук тектеринен турат.

Колдонулган адабияттарОңдоо