Заманбап пластиктен жасалган тарак

Таракчачты, кылды ж.б. тарай турган майда тиштери бар буюм.