Таракчачты, кылды ж.б. тарай турган майда тиштери бар буюм.

Заманбап пластиктен жасалган тарак