Тармактар аралык бирикме (байланыш)

Тармактар аралык бирикме (байланыш) – бир тармактын пайдалануучуларын (абоненттерин) башка тармактын пайдалануучуларына (абоненттерине) кийирүү максатында электр байланышынын ар түрдүү операторлорунун жана кызматтарынын электр байланыш тармактарын бириктирүү.

Колдонулган адабияттарОңдоо