Тарыхый география

Тарыхый география айрым өлкөлөрдүн же аймактын өткөндөгү физикалык, экономикалык жана саясий географиясын, жаратылыш менен коомдун өз ара аракетин изилдейт; тарых менен географиянын чегиндеги коомдук-географиялык илим.

Колдонулган адабияттарОңдоо