Телекоммуникация

Телекоммуникация (telecommunication) - байланыштын түрү, алыс аралыкта маалымат байланышын түзүү.

Кыргыз Республикасындагы байланыш операторлору,интернет провайдерлери жана кабелд сын алгы операторлору.

A

'В

С

К

М


Т


Э

  • Элкат ЖЧК, Интернет провайдер