Телестудия– телекөрсөтүү программаларын түз алып көрсөтүүчү же даярдоочу техникалык аппаратуралык атайын даярдалган студия.

Колдонулган адабияттарОңдоо