Террейн – континенталдык типтеги кабык, континенттердин четтерине жалганып камтылган тектоникалык чоң блоктор. Континенттерге карата алардын теги бөлөк, анткени алар геологиялык түзүлүштөрү жана өнүгүү тарыхтары боюнча бир топ айырмаланат.

Колдонулган адабияттарОңдоо