Тетик (орус. деталь) - буюм (ГОСТ 2.101-68), бир түрдүү материалдан жасалган, башка нерсе бириктирилбеген буюмдун эң жөнөкөй түрү.

Автомобиль ар кандай тетиктерден куралат.