Тоң ашуусуТескей Ала-Тоодо Тоң жана Үч-Эмчек (Кичи-Нарындын башы) сууларынын башынан орун алган. Бийиктиги 4023 м. Гранит-диорит, тоналит интрузия тектеринен турат. Ашуунун түндүк капталы жантайынкы, түштүгү тик. Кышында жол кыска убакытка бекийт. Ашуу аркылуу мал ашырылат.