Тукум куучулуктун − гендердин материалдык негиздерин алып журуучу болуп, курамына ДНК менен белоктор кирген хромосомалар саналат.