Түз сызык (орус. прямая) - геометриялык фигура, сызыктын бир түрү.

Түз сызыктар координаталык тутумда.