T-34 — Экинчи дүйнөлүк согуш кезиндеги советтик танк. 1940 жылдан тартып чыгарыла баштаган.

Т-34