Тил илими ичинде, фонетика деген үндөрдүн системалары жөнүндөгү илим.