Башбаракты ачуу

Тил илими ичинде, фонетика деген үндөрдүн системалары жөнүндөгү илим.