Футбол тобу - сфера формасындагы футбол оюнунун талабына жооп берүүчү шайман.