Химиялык бирикме — бир же андан көп элементтерден турган нерсе; аралашма.