Чоюн — көмүртек кошундусу бар темирдин эритмеси, ушундай кошундусу бар катуу, ийилчээк эмес оор темир.

Чоюндан жасалган көмөч казан