Чоң жетиген (Ursa Major) – Түндүк жарым шардагы чоңдугу бонча 3 - топ жылдыз.

Чоң жетиген.

Байыркы гректер белгилешкен 48 топ жылдыздын бири. Аталышы мифологиядан: Зевске ашык болуп калган Каллисто аюуга айландырылган. Кыйла көрүнүктүү өзгөчөлүгү – чоң чөмүч сыяктанган фигураны түзүп турган 7 жылдыздан турган астеризмде. КМШнын аймагынан жыл бою көрүнүп турат.


Колдонулган адабияттарОңдоо

...