Чыр-чатактарга сезимталдык

Чыр-чатактарга сезимталдык – бул жеке адамдын же уюмдун чыр-чатактын контекстин түшүнүүгө, ошол түшүнүүсүнө жараша чыр-чатактын контекстине жана ага кийлигишүүгө терс таасир кылуудан оолак болуп, оң таасирди мүмкүн болушунча жогорулатуу үчүн иш-аракет кылууга жөндөмдүүлүгү. Чыр-чатакка сезимталдык – бул чыр-чатакка карата кылдат, алдын ала калыптанбаган, калыс мамиле. Чыр-чатакка сезимталдыктын негизги принциби – өз иш-аракеттери менен зыян келтирбөө, кырдаалды курчутуп жибербүү.