Шайтан (арабча: -الشيطان) - Шайтан оттон жаратылган.

Шайтан

Шайтандын атыОңдоо

Ал-Харис الخارجي
Ал-Марид المارد

ХадисОңдоо

Чындыгында, шайтан адамдын каны аркылуу кыймылдайт.