Эммануил Сведенборг

Эммануил Сведенборг (1688-1772) Декарттан кийин табияттын бардык структуралары бир эле принцип менен түзүлөт деген гипотезаны сунуш кылган. Атомдор жана жылдыздар материянын куюндуу кыймылынан келип чыгат. Атом - Күн системасы сымал- бөлүкчөлөрдүн татаал системасы. Саманчы Жолу - бул жылдыздардын системасы, алар бири бирине магниттик күчтөр менен кармалып турат деп түшүндүргөн. Сведенборг Ньютондун тартылуу законун тааныган эмес. Бул гипотеза ката болгон менен жылдыздар системасынын алгачкы динамикалык модели болгон.

Emanuel Swedenborg
Emanuel Swedenborg.jpg
Альма-матер:

Уппсальский университет

АдабиятОңдоо

  • Астрономия илиминин өнүгүшү. – Мамбетакунов Э., Калыбеков А. – Ж.Баласагын атындагы КУУ, Бишкек, 2014. – 240 б.