Эне(роман)

(Эне барагынан багытталды)

Эне - Максим Горькийдин 1906-жылы жазган романы. Китеп жазылган мезгил орусиянын жумушчу табынын төңкөрүшчүл максатты көздөп ар кандай иш аракеттерди тымызын жүргүзүп жаткан убакка туш келет.