Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү - USAID Кыргыз Республикасында коммерциялык укукту өнүктүрүү боюнча АРД/Чекки долбоорунун алкагында чыгарылган илимий-маалымдама басылыш. Басылылышта 4800 юридикалык аталгыларга жана түшүнүктөргө синхрондуу түрдө кыргыз жана орус тилдеринде түшүндүрмөлөр берилген. Кыргыз тилиндеги аталыштар 2004 ж. күчүндө болгон орфографиялык эрежелердин негизинде жазылган. Баардык ченемдик укуктук актылар 2005 ж. 1 мартындагы абалына ылайык берилген.

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү
Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү.jpg
Автору Авторлор жамааты, АРД/Чекки долбоору
Нукура аталышы Русско-кыргызский толковый словарь юридических терминов и понятий/Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү
Өлкөсү Кыргыз Республикасы
Тили кыргыз, орус
Темасы Юриспруденция
Жанры илимий-маалымдама
Медианын түрү китеп
Беттери 808
ISBN 9967-428-14-7

ТүзүүчүлөрОңдоо


РецензенттерОңдоо

РедакторлорОңдоо

  • Белеков Кемел Абдылдаевич
  • Кадыров Ысмайыл Кадырович
  • Челнокова Любовь Михайловна

ИнтернеттеОңдоо

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгүнөн издөө