Үндөшүү сингармонизм

Үндөшүү сингронизм - бир сөздүн курамындагы үндүү тыбыштардын өз ара таасирлеринин натыйжасында бири-бири менен тилге жана эринге карай үндөшүүсү сингармонизм (үндөшүү) закону деп аталат.

Колдонулган адабияттарОңдоо