Collection of military aircraft.jpg

Аба кемеси, Аба учагы – жер (суу) бетинен чагылган аба менен өз ара аракетинен айырмаланып, аба менен өз ара аракетинин натыйжасында мейкиндикте каалгыган учуучу аппарат. Кыргыз Республикасында аба кемеси учактары укуктук жактан жарандык жана аскердик болуп бөлүнөт.

Байланыштуу макалаларОңдоо

Колдонулган адабияттарОңдоо