АБЗАЦ (нем.-бөлүм) – текстте бүткөн бир ойду бере турган логикалык бөлүмдүн жаңы жолдон башталышы. Мисалы, Ч.Айтматовдун „Бетме-бет” повестинен эки абзац:
Эшелон улам узаган сайын, дөңгөлөктөрдүн темир жолго тыкылдап урунганы дүбүрт алыстагандай болду.
Бул түнү теректер жалбырак күбүп жатты. Кара тоонун капчыгайында түн караңгы.

Пайдаланган адабияттар түзөтүү

Ж.Шериев,А.Муратов "Адабият терминдеринин түшүндүрмө сөздүгү"