Автопортрет (грек. autos-өзүм) – сүрөтчүнүн өзүн өзү тарткан сүрөтү. Портреттик жанрдын өзгөчө түрү, к. Портрет макаласын.

Колдонулган адабияттарОңдоо