Агар-агар (малайя тилинен – килкилдек нерсе) - кызыл балырдын клеткасынын кабында болуучу, ысык сууда эрип, муздаганда тыгыз килкилдекке айлануучу полисариддердин аралашмасы, кондитер өнөр жайында, биологияда клетка менен микроорганизм өстүрүүдө, азыктуу чөйрө катары пайдаланылат. А.-а-дын 70-80 % полисахарид, 10-20 % сууну, 1,5-4 % минерал заттарын, 0,2-0,3% азоттуу заттардан турат. А. -а. азыктык жана микробиол. болуп бөлүнөт. Микробиол. А.-а. –ачык сары түстө, жытсыз, катуу зат. Азыктык А.-а. - ак же кочкул-сары түстөгү, жыты жана даамы жок зат.

Агар-агар.
Brettanomyces bruxellensis.

Колдонулган адабияттар түзөтүү