Айнек – атайын мааниде – айнектен жасалган көркөм тиричилик буюмдарын (негизинен идиштерди) түшүндүрүүчү термин. А-тин жогорку сортунан жасалган, тунук, жылтырак, шыңгырак добуштуу жана кырларынын учтуулугу менен айырмаланган буюмдар хрусталь деп (табигый, тоо хрусталына окшош болгондугу үчүн) аталат. А. колдонмо көркөм искусствосунун бир тармагы катары байыркы Египетте пайда болгон. 15–16-к-да Венецияда, кийин Богемияда жана 17-к-да Англияда өнүккөн (өтө тунук эмес түстүү Галле А-ги). А. көркөмдөп кооздоого абдан ыңгайлуу.

Колдонулган адабияттарОңдоо