Айры ─ айыл чарба шайманы. Аны кыргыздар учундагы иймек темирлердин санына жараша бешилик, төрт илик, үч илик деп да аташары белгилүү. Аш Айры- тамак жечүү шайман.

Айры менен чөп жүктөө
темир жана жыгач айрылар

Айры чөп, саман жыйноодо, үй чарбасындагы башка жумуштарды аткарууда колдонулган негизги шаймандардын бири. Илгери жыгач айры колдонулган, темирдин кеңири таралышынан соң, темир айры колдонулуп калган.

Колдонулган булактар Түзөтүү

  • Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк, түз. О.К. Каратаев, С.Н. Эралиев, Бишкек 2005. ISBN 9967-13-159-4