Айры менен чөп жүктөө

Айры ─ айыл чарба шайманы. Аны кыргыздар учундагы иймек темирлердин санына жараша бешилик, төрт илик, үч илик деп да аташаары белгилүү.

темир жана жыгач айрылар

Айры чөп, саман жыйноодо, үй чарбасындагы башка жумуштарды аткарууда колдонулган негизги шаймандардын бири. Илгери жыгач айры колдонулган, темирдин кеңири таралышынан соң, темир айры колдонулуп калган.

Колдонулган булактарОңдоо

  • Кыргыз этнографиясы боюнча сөздүк, түз. О.К. Каратаев, С.Н. Эралиев, Бишкек 2005. ISBN 9967-13-159-4