Ак куйруктуу суу бүркүт

Ак куйруктуу суу бүркүт (Haliaeetus albicilla), (Linnaeus, 1758):

White-tailed Sea-Eagle - Hokkaido - Japan S4E9284 (15437353795).jpg
Haliaeetus albicilla
Haliaeetus albicilla groenlandicus

Жалпы жана өлкөдө таралышыОңдоо

Түндүккө карай Колңск жарым аралга чейин, Евразиянын жарымынан түштүктү көздөй Орто Азия жана Монголияга чейин жетет . Кыргызстанда Чүй өрөөнү менен Ысыккөлдө жана Түштүк Кыргызстандын сууларында кездешет .

Жашаган аймактарыОңдоо

Балыктарга жана сууда сүзүүчү куштарга бай, уя салууга ыңгайлуу, бийик бак-дарактары же жарлары бар көлдөрдүн, дарыялардын жана деңиздердин жээктери .

СаныОңдоо

Республика боюнча болгону 25-30 особго чейин кыштайт.

Жашоо тиричилиги (жашоо циклдары)Оңдоо

Кышташ үчүн гана учуп келет. Уясында 1ден 4кө чейин жумуртка, аны 35-40 суткада басып чыгарат.

Чектөөчү факторлорОңдоо

Көлмөлөрдүн жээктерин чарбага пайдалануу, азыгынын жетишпестиги, түздөн-түз кырып жоготуу.

Көбөйтүү (колдо багуу)Оңдоо

Колго багып көбөйтөт .

Уюштурулган коргоо аракеттериОңдоо

Кыргызстанда алынган аңчылыктын эрежесине ылайык атууга тыюу салынган. «Жапайы фаунанын жана флоранын жоголуп бара жаткан түрлөрдү соода-сатык кылуу боюнча эларалык конвенциясынын» 1-тиркемесине киргизилген .

Коргоо үчүн зарыл аракеттерОңдоо

Кыштоочу жерлерин сактоо, коргоо. Массалык маалымат каражаттары аркылуу түрдү коргоо боюнча пропаганда жүргүзүү. Колго багып көбөйтүү боюнча питомникти уюштуруу.Кыштоочу жерлеринде чыныгы санын аныктоо жана жем берүүнү уюштуруу. Чектөөчү факторлорду изилдөө.

СтатусуОңдоо

VI категория, Nearly Threatened, NT. Саны азайып бара жаткан сейрек кездешчү куш. Дүйнөлүк фаунанын суубүркүттөрүнүн 8 түрдөн бир түрү жана Кыргызстандын фаунасынан 2 түрдүн бирөө. Номинативдүү түрчөсү кыштайт.

Колдонулган адабияттарОңдоо