Алкак убакыты – жер бетин меридиандар боюнча 24 алкакка бөлүү аркылуу (15° узундук боюнча) аныкталуучу күн убактысы. Эсептөө батыштан чыгышты карай нөл алкагы - Гринвич меридианынан башталат. Бир алкактын ичинде жаткан бардык жердеги убакыт бирдей деп алынат. Ал коңшулаш жаткан алкактардан 1 саатка айырмаланат. Айрым алкактардын алкак убакытынын өз аттары болот; мисалы, нөл алкагы батыш европалык (дүйнөлүк), 1-алкак - ортоңку европалык, 2-алкак - чыгыш европалык алкак убакытыдеп аталат. Алкак убакыты алгачкы жолу 1883-ж. АКШда кабыл алынган. Кыргызстандын аймагы 5-алкакта жайгашкандыктан бүткүл дүйнөлүк убакыттан (Лондон шаарынан 5, Москва шаарынан 3 саатка) айырмасы болот; Лондондо, Москвада саат 6 болгондо Бишкекте саат жебеси 11ди жана 9ду көрсөтөт.

Колдонулган адабияттарОңдоо